Abril 2019

Participaron representantes de asociacións sindicais, confederacións empresariais, administracións públicas, autoridades laborais e entidades socias do proxecto GEMCAT. Debateron cales son as cuestións relevantes para acadar emprego de calidade en ámbolos dous sectores, en como o dialogo social é unha ferramenta útil e efectiva para...