Xullo 2019

Coa chegada do verán a oficina RSE Innolab galega dinamiza a súa actividade. A segunda semana do mes de xullo celebrar os primeiros almorzos temáticos de RSE, que se van celebrar en TREND CAFÉ, ubicado en A Coruña. Esta actividade é de carácter gratuito para todas as empresas...

Sete empresas de Braga participan no Programa para a Inclusión da Responsabilidade Social Corporativa nas PEMES, promovido no marco do proxecto Xeneración de Emprego de Calidade Transfronterizo (GEMCAT) do Programa de Cooperación Transfronteriza España/Portugal (POCTEP). Flexicel Portugal Lda’, INNO – Serviços Especializados em Veterinária Lda’, ‘Cartonagem...