A Consellería de Emprego da Junta de Castela e León presenta o seu su RSE Innolab

A Consellería de Emprego da Junta de Castela e León presenta o seu su RSE Innolab

O pasado 7 de marzo tivo lugar a presentación por parte da Consellería de Emprego da Junta de Castela e León do RSE Innolab.

Ao evento acudiron responsables da Dirección de Economía Social e Autónomos, da Oficina Técnica do Proxecto GEMCAT e empresas destacadas no ámbito da RSE que contan con boas prácticas e unha imaxe destacada no devandito ámbito.

O obxecto da xornada foi presentar o proxecto ás empresas e dar coñecer o programa de mentorizaxe para pemes.

No trascurso da reunión, ademais de varias presentacións sobre a RSE e o proxecto GEMCAT analizouse unha listaxe preliminar de empresas a mentorizar por parte de cada mentor elaborado pola oficina técnica, quedando á espera de que devandita listaxe fose analizado con máis detalle polos intervenientes.

A listaxe establece un conxunto de pemes susceptibles de ser mentorizadas ás que se asigna un titor, preferiblemente da súa zona xeográfica ou ámbito sectorial.

Como próximos pasos acordouse concretar por parte de cada socio mentor a listaxe de mentorizadas para establecer xornadas de traballo nas instalacións da empresa mentora.