Contacto

Os datos deste formulario incorporaranse á base de datos de Xunta de Galicia co obxectivo de enviarlle información relativa as actividades que realicemos. Estes datos só serán utilizados para os fins expresamente previstos e polo persoal debidamente autorizado, de conformidade co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos. En ningún caso os referidos datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é co consentimento inequívoco do afectado.Pode consultar a política de privacidade na seguinte ligazón: http://www.gemcat.eu/aviso-legal/. Vostede pode, en calquera momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na forma que regulamentariamente se determine.Vostede pode, en calquera momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na forma que regulamentariamente se determine.

Lin e acepto a política de protección de datos