Demografía e Conciliación – Convocatoria pública transfronteiriza de premios anuais

null

Convocatoria pública transfronteiriza de premios anuais

Celebrarase unha convocatoria pública transfronteiriza de premios anuais para o recoñecemento a empresas cunhatraxectoria destacada na implantación de política de conciliación e igualdade. O premio transfronteirizo, que se trata dun premio de recoñecemento anual, terá 3 edicións realizadas no marco do proxecto, en Santiago, Valladolid e Viana *do Castelo. Neste sentido, cabe sinalar que se aspira a lograr orecoñecemento de 15 empresas de España e Portugal.