Nova actividade formativa na RSE Innolab de Portugal o 31 de xullo

Nova actividade formativa na RSE Innolab de Portugal o 31 de xullo

O plan de igualdade debe establecer as ferramentas e estratexias para transformar a situación das mulleres e os homes no que respecta a  igualdade de dereitos, deberes e oportunidades, así como a súa participación en todos os ámbitos sociais e fixar uns obxectivos e unhas metas que se poidan alcanzar.

Neste sentido, a oficina RSE Innolab de Portugal organiza unha nova actividade formativa o mércores, 31 de xullo.

Consulta todos os detalles aquí.