Jornada de formación sobre RSE celebrada por los socios de U-Porto en la AEBA

Jornada de formación sobre RSE celebrada por los socios de U-Porto en la AEBA

O arranque de RSE INNOLAB do Norte de Portugal – Laboratorio para a promoción da RSE, tivo lugar onte coa celebración da primeira formación correspondente a un ciclo de 11 formacións sobre Responsabilidade Social EMPRESARIAL ( RSE), na AEBA – Asociación Empresarial do Baixo Ave.

Esta primeira sesión versou sobre “Como incorporar a RSE na miña organización” demostrando de que forma as empresas poderán iniciar ou ampliar programas de RSE aliñados á misión, valores e cultura empresariais xeradores de impacto positivo para o negocio, para os traballadores e para a comunidade.

O obxectivo da primeira sesión de formación, que contou con 10 participantes, foi dotar as empresas con ferramentas de diagnóstico; planificación e certificado en RSE que contribúan para o seu afianzamento a través da adopción de boas prácticas de responsabilidade social. Esta sesión permitiu coñecer  experiencias das empresas que xa implementan programas de responsabilidade social, ao nivel interno (conciliación da vida persoal-familiar-profesional) e ao nivel externo (produtos e servizos concibidos para a promoción da integración social).

A finais da formación os participantes agradeceron a iniciativa e avaliaron positivamente os contidos da sesión, aproveitando para destacar a importancia do tema da RSE para a Rexión e manifestar o seu interese en continuar participando nas próximas accións de formación e de mentoria en RSE.

A continuación recóllense algunhas das experiencias dos participantes:

  • “Agradezo e dou o parabén pola repartición de información que me axudou a coñecer unha temática que non teño un dominio”- Universidade de Porto
  • “Gustoume inmensamente esta formación quedando con ganas de coñecer máis sobre a realidade da RSE na empresa”- EtukMinho
  • “Facía falta no Norte algo deste tipo, que axude as empresas para ser socialmente responsables”- EtukMinho
  • “Utilizar a analogía / equivalente de termos adaptados do inglés ” stakeholders”. Dar maior énfase para as ganancias das empresas”-APDL