Proxecto

contexto

O apoio ao desenvolvemento de políticas de Emprego de calidade é un dos alicerces sobre os que se sustenta a política social da Unión Europea.

 

En coherencia co Eixo 4 do Programa de Cooperación Territorial Transfronteiriza para España e Portugal 2014-2020, o Proxecto de Xeración de Emprego de Calidade Transfronteirizo (GEMCAT) ten como un dos seus principais desafíos lograr un mercado de traballo en harmonía con un crecemento intelixente, sustentable e integrador, que poña o acento na creación de emprego e a redución da pobreza.

 

Para iso, promove a construción dun marco de cooperación institucional entre os Estados membros, que fomente a coordinación e a aproximación das políticas nacionais, así como a participación entre institucións, autoridades locais e autonómicas e interlocutores sociais.

ámbito de acción

O Proxecto de Xeración de Emprego de Calidade Transfronteirizo intervén en varias rexións do espazo de cooperación da fronteira hispano- portuguesa.

-A Comunidade Autónoma de Galicia.

-A Comunidade Autónoma de Castela e León abarca as provincias fronteirizas e adxacentes, isto é, León, Zamora, Valladolid, Salamanca e Ávila.

-A Comunidade Autónoma de Estremadura.

-No territorio portugués o ámbito de actuación serála Rexión Norte, incluíndo Minho Lima, Cávado e Grande Porto a través da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, o Municipio de Braga, e a Universidade do Porto.

obxetivos

O obxectivo principal do proxecto é mellorar a eficiencia das políticas públicas para a creación e mantemento dun emprego de calidade, a través da cooperación entre os cidadáns e as institucións.

Os seus obxectivos específicos son:

– Construír un marco de cooperación institucional que traiga resultados concretos e
melloras tanxibles no mercado laboral transfronteirizo entre España e Norte de Portugal.

-Contributo para crear un diálogo social nas rexións do espazo transfronterizo entre España e Norte de Portugal.

-Incorporación de medidas de igualdade de oportunidades e en favor da conciliación, así como medidas de responsabilidade social empresarial nas empresas.