Responsabilidade Social Empresarial – Programa para a inclusión de *RSE nas pemes do espazo transfronteirizo

null

Programa para a inclusión de *RSE nas pemes do espazo transfronteirizo

Esta acción incluirá un programa de mentores en materia de *RSE e Emprego polo que representantes de empresas nas que se integraron medidasde *RSE fagan de mentores de empresas que estean interesadas en aplicar as ditas medidas. Tamén estará dispoñible un programadirixido a directivos de pemes para o deseño de proxectos piloto de *RSE con impacto na xeración de emprego de calidade por medio dun servizo de apoio e asesoramento personalizado.Así, os pasos a dar serán:

  • Selección de mentores entre representantes de empresas nas que se integraron medidas de *RSE
  • Captación de empresas a *mentorizar para implantar *RSE.
  • Prestación do servizo de apoio e asesoramento personalizado dirixido a directivos de pemes para o deseño de proxectos piloto de *RSE con impacto na xeración de emprego de calidade.