Diálogo Social – Foro Anual de Diálogo Social Transfronteirizo

null

Foro Anual de Diálogo Social Transfronteirizo

Organización dun Foro Anual de Diálogo Social Transfronteirizo para a análise e intercambio de experienciasentre rexións así como para a proposta de accións de simplificación dos procesos de diálogo social e de orientación cara á xeración de emprego. Seguindo a experiencia desenvolvida no marco da Rede de DialogoSocial, contará cun Comité Organizador no que estean presentes todos os socios e realizaranse catro sesións de presentación dos resultados dos distintos grupos de traballo: relacións laborais (mesa 1), políticas activas de emprego (mesa 2), *emprendimiento (mesa 3) e organización do proceso de diálogo social (mesa 4).No marco do proxecto, celebraranse 4 foros nas diversas rexións participantes.