Diálogo Social -Mesas de Diálogo Social Transfronteirizo nos Sectores Estratéxicos dos territorios participantes.

null

Mesas de Diálogo Social Transfronteirizo nos Sectores Estratéxicos dos territorios participantes.

Unha vez constituído o grupo de traballo permanente procédese  a identificar os 4 sectores máis idóneos para a posta en marcha do diálogo transfronteirizo, así como as súas necesidades específicas para crear unha axenda de Dialogo Social Transfronteirizo co compromiso dos axentes sociais e económicos de ambos os lados da fronteira. Partirase dos sectores identificados previamente no formulario de candidatura (automoción, téxtil, metal, industria 4.0)

Tras a identificación dos sectores estratéxicos constituiranse as mesas sectoriais de diálogo social nas que estarán presentes, xunto aos socios, axentes sociais de ambos oslados da fronteira. Cabe sinalar que estas mesas se celebrarán anualmente (catro delas no marco do proxecto) e tras a súa realización  elaborarase  un documento de conclusións que inclúa os principais temas abordados e consensuados. Ademais, abordarase un capítulo específico  das conclusións de cada mesa sectorial para cada unha dos grupos de traballo que se cren no Foro Anual de Dialogo Social: relacións laborais (mesa 1), políticas activas de emprego (mesa 2), *emprendimiento (mesa 3) e organización do diálogo social  (mesa 4).

os de trabajo que se creen en el Foro Anual de Dialogo Social: relaciones laborales (mesa 1), políticas activas de empleo (mesa 2), emprendimiento (mesa 3) y organización del diálogo social  (mesa 4).