Diálogo Social – Un grupo de traballo permanente

null

1.1 Un grupo de traballo permanente

Trátase de crear un grupo de traballo permanente para o deseño de políticas públicas e de novos instrumentos normativos a favor da xeración de emprego de calidade transfronteirizo.

O grupo de traballo estará constituído polas administracións públicas (un representante de cada un dos socios do proxecto)  e os axentes sociais, tanto sindicais como empresariais, de cada un dos territorios participantes no proxecto e reunirase anualmente para abordar e reflexionar sobre as temáticas sectoriais de interese común como pode ser o mercado de traballo, condicións laborais, influencia das regulacións, marcos estratéxicos, etc.