Constitúense as mesas de diálogo social transfronteirizo dos sectores Téxtil e Industria 4.0, no marco do proxecto GEMCAT

Constitúense as mesas de diálogo social transfronteirizo dos sectores Téxtil e Industria 4.0, no marco do proxecto GEMCAT

• Representantes de asociacións sindicais, autoridades laborais, confederacións empresariais e entidades socias do proxecto GEMCAT déronse cita para proceder á constitución das mesas nos sectores téxtil e industria 4.0
• Este proxecto europeo permitirá construír un marco de cooperación institucional que proporcione resultados concretos e melloras tanxibles no mercado laboral transfronteirizo entre España e Portugal.
• Este proxecto está cofinanciado pola Unión Europea a través do FEDER, no marco do programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, e liderado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria dá Xunta de Galicia

O 12 de decembro de 2018 A Xunta de Galicia, por medio da Secretaría Xeral de Emprego, foi a anfitrioa das mesas de diálogo social celebradas no marco do proxecto europeo GEMCAT, que congregaron a representantes sindicais, confederacións empresariais, autorididades laborais e socios de proxecto co obxectivo de abordar os temas de actualidade nos sectores téxtil e da industria 4.0 no eixo transfronteirizo.

Contando coa presenza de Covadonga Toca Carús, Secretaria xeral de Emprego de la Xunta de Galicia,  e representantes da Unión Xeral de Traballadores de Galicia (UXT Galicia), a Confederación Intersindical Galega (CIG), CC.OO. de Galicia, a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), pola parte galego; e a Autoridade para as Condições de Trabalho, o Instituto de Emprego e Formaçao Profisional, a Associação Empresarial de Portugal (AEP), a Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL), a União de Sindicatos do Porto (CGTP), e polos socios do proxecto  Universidade do Porto e CIM Alto Minho, pola parte portuguesa.

A primeira mesa destas reunións abarcou o sector téxtil, e centrouse principalmente na avaliación do documento inicial de análise e propostas deste sector, co obxectivo de establecer un novo marco ou espazo de diálogo social como elemento imprescindible para consolidar a integración laboral na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. A finalidade do documento é adaptar á nova realidade o mercado laboral desta zona e conseguir unha normalización e integración máis efectiva.

A segunda mesa debateu sobre a industria 4.0 como chave para a mellora da competitividade da Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal. No transcurso destes diálogos sociais, subliñouse a importancia do papel da Administración de ambas as rexións como determinante para concentrar recursos económicos e humanos, e regular e coordinar actuacións co mesmo obxectivo: que este proceso de cambio tecnolóxico, dixital e produtivo sexa unha realidade e que evite o afondamento na precariedade do emprego, nas desigualdades entre persoas traballadoras e, sobre todo, na cohesión social e territorial.

Proxecto GEMCAT: xeración de emprego de calidade transfronteirizo

A Secretaría Xeral de Emprego, consciente dos retos aos que se enfronta o mercado laboral, decidiu impulsar e liderar unha iniciativa conxunta para crear un emprego de calidade na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, a través do proxecto denominado GEMCAT (Xeración de Emprego de Calidade Transfronteirizo). Este encádrase no eixo 4 (Mellora da capacidade institucional e a eficiencia da Administración pública a través da cooperación transfronteiriza) da primeira convocatoria do programa de cooperación POCTEP.

Con este proxecto preténdese mellorar a capacidade institucional das autoridades públicas e outras partes interesadas (tales como os axentes sociais) na mellora da eficiencia das políticas públicas de estímulo para a creación e mantemento de emprego de calidade. Preténdese desta forma construír un marco de cooperación institucional que achegue resultados concretos e melloras tanxibles no comprado laboral transfronteirizo entre España e Portugal, a través do traballo conxunto e o intercambio de experiencias entre diversas comunidades autónomas de España (Galicia, Castela e León e Extremadura) e determinadas rexións portuguesas do norte do país.

Descargar Nota de Prensa