Demografía e Conciliación – Deseño dun conxunto de políticas públicas a favor da conciliación

null

Demografía e Conciliación – Deseño dun conxunto de políticas públicas a favor da conciliación

En base ao diagnóstico elaborado polo Comité *pluriregional creado para levar a cabo esta actividade, deseñarase un conxunto de políticas públicas a favor da conciliación que impacten a medio prazo nunha mellorademográfica e nunha fixación da poboación no espazo transfronteirizo. Ditas políticas estarán enfocadas a distintosaxentes, incluíndo empresas e organizacións sindicais, así como a propia administración pública.